Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại nhiều cơ hội lớn cho phụ nữ

Ngày 7/3/2018 tại TP Đà Nẵng, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với Google tổ chức Hội thảo “Womenwill Việt Nam – Phụ nữ trong cách mạng công nghiệp 4.0”. Hội thảo đã thu hút hơn 500 đại biểu là sinh […]

KẾT NỐI KINH DOANH