Diễn đàn “Doanh nhân nữ trong Thế kỷ 21: Sáng tạo và Nhân văn” và Chương trình “Kỷ niệm 17 năm thành lập Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam”

Nhân dịp kỷ niệm 17 năm thành lập, với mong muốn góp phần định hướng, và xây dựng đội ngũ doanh nhân nữ Việt Nam có khả năng hội nhập trong kỷ nguyên số, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, VCCI sẽ tổ chức Diễn đàn “Doanh nhân nữ trong Thế kỷ 21: Sáng […]

KẾT NỐI KINH DOANH