DIỄN ĐÀN DOANH NHÂN NỮ VIỆT NAM 2017 “DOANH NHÂN NỮ – KIẾN TẠO NỀN KINH TẾ XANH”

Nhằm thúc đẩy vai trò của doanh nhân nữ trong việc tiên phong tạo dựng một nền sản xuất sạch, xanh, đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng, nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực quốc gia, đồng thời cũng góp phần tạo dựng một môi trường xanh, thân thiện, […]

KẾT NỐI KINH DOANH