Mời tham dự các khóa đào tạo về Digital 4.0

Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Google triển khai Chương trình Digital 4.0 tại Việt Nam. Đây là chương trình nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao kỹ năng về kỹ thuật số, phát triển kinh doanh […]

KẾT NỐI KINH DOANH