VCCI-trai1
trai3
Trai 4
PCI-trai2
Phai-1
Phai2
ADV-phai3
ADV-phai4

Giới thiệu

Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc BCH Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành lập từ năm 2001. Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam là tổ chức tập hợp các doanh nhân nữ, doanh nghiệp, tổ chức của doanh nghiệp do nữ làm chủ hoặc điều hành, quản lý (hiệp hội, Hội, Câu lạc bộ DN nữ…) thuộc mọi thành phần kinh tế trên phạm vi toàn quốc. Hội đồng Doanh nhân nữ có mạng lưới cán bộ chuyên trách hoạt động tại cấp quốc gia và các khu vực TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Vũng Tàu, Khánh Hòa, Nghệ An và Thanh Hóa.

Chức năng:
+ Hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các doanh nhân nữ, doanh nghiệp, tổ chức của doanh nghiệp do nữ làm chủ hoặc điều hành, quản lý.

+ Hỗ trợ xúc tiến các hoạt động thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ trong nước và quốc tế cho các doanh nhân nữ.

+ Hỗ trợ xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa và thực hiện bình đẳng giới trong doanh nghiệp.

+ Hội đồng còn tham gia đóng góp xây dựng pháp luật, đào tạo, nâng cao năng lực...

Hoi nghi thuong dinh

Tin tức

Chuyên mục vwec

Hoạt động

Hoạt động

Tham dự hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu 2015
Hội nghị diễn ra dự kiến từ ngày 11/05/2015 với chủ đề "Phụ nữ sáng tạo - Nền kinh tế sáng tạo" tại Sao Paulo, Brazil

Văn hóa doanh nhân

Văn hóa doanh nhân

Từ Hội Nghị Thượng Đỉnh Phụ Nữ Toàn Cầu 2013
“Tôi mong muốn chị em hãy tự tin, khéo léo sắp xếp công việc để luôn cân bằng giữa gia đình và doanh nghiêp, hãy coi đàn ông là là bạn, là đối tác để chia sẻ cả công việc gia đình và công việc kinh doanh, luôn nhớ: “Đừng tấn công đàn ông, chúng ta sẽ có được điều mình mong muốn”, Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh - Chủ tịch Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam.

Gallery

Gallery

Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu diễn ra thành công tốt đẹp
Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước và sự phân công của lãnh đạo VCCI, Hội đồng Doanh nhân nữ đã tổ chức đoàn doanh nhân nữ tháp tùng Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu 2013 tại Ma-lai-xi-a. Nhân dịp này đoàn doanh nghiệp đã đi thăm và khảo sát thị trường In-đô-nê-xi-a từ ngày 02 - 09/06/2013.