Xây dựng mạng lưới nữ doanh nhân APEC và nữ doanh nhân khởi nghiệp

Đây là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra bàn thảo trong Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2017 diễn ra ngày 7/11 tại Đà Nẵng.

KẾT NỐI KINH DOANH