“Womenomics” – Một xã hội nơi phụ nữ tỏa sáng

“Thúc đẩy hơn nữa học thuyết kinh tế phụ nữ: Tăng cường cơ hội cho phụ nữ” là chủ đề của Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu mới diễn ra tại Nhật Bản. Đó là chia sẻ trong cuộc phỏng vấn của Tạp chí Thương Gia với bà Nguyễn Thị Tuyết Minh – Chủ […]

KẾT NỐI KINH DOANH