Diễn đàn “Nữ doanh nhân – Sẵn sàng hội nhập”

TP.HCM, ngày 28 tháng 8 năm 2015, dưới sự chỉ đạo của Phòng Công nghiệp & Thương mại Việt Nam (VCCI), Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) và Tạp chí Nữ Doanh Nhân phối hợp tổ chức diễn đàn “Nữ doanh nhân – Sẵn sàng hội nhập” TP.HCM, ngày 28 tháng 8 năm […]

KẾT NỐI KINH DOANH