Hội thảo trực tuyến “Giải pháp hỗ trợ doanh nhân nữ vượt qua khủng hoảng và Lễ ra mắt chương trình SheMeansBusiness – Quản lý tài chính để phát triển doanh nghiệp bền vững

Sáng 10/9/2021, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Hội thảo trực tuyến “Giải pháp hỗ trợ doanh nhân nữ vượt qua khủng hoảng và Lễ ra mắt chương trình SheMeansBusiness – Quản lý tài chính để phát triển doanh nghiệp bền […]

KẾT NỐI KINH DOANH