Khóa đào tạo Kỹ năng vận động chính sách ngày 5-6/7/2018 tại Nghệ An

Trong khuôn khổ các hoạt động phối hợp giữa Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Chương trình Hợp tác giới chủ Hà Lan (DECP), Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đã phối hợp với chi nhánh VCCI tại Nghệ An tổ […]

KẾT NỐI KINH DOANH