Đoàn Danh Nghiệp Tháp Tùng Phó Chủ Tịch Nước Đặng Ngọc Thịnh Thăm Chính Thức Mông Cổ, Tham Dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Phụ Nữ Toàn Cầu Tại Tô-Ki-Ô Và Thăm Làm Việc Tại Nhật Bản

Một số hình ảnh trong buổi “Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Kyushu Một số hình ảnh trong buổi “Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ Một số hình ảnh trong buổi “Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản Một số hình ảnh hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn […]

Một số hình ảnh trong buổi “Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Kyushu

Một số hình ảnh trong buổi “Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ

Một số hình ảnh trong buổi “Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản

Một số hình ảnh hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu 2017

There are no comments yet

Tin khác đã đăng