Giới thiệu

Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc BCH Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành lập từ năm 2001. Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam là tổ chức tập hợp các doanh nhân nữ, doanh nghiệp, tổ chức của doanh nghiệp do nữ làm chủ hoặc điều hành, quản lý (hiệp hội, Hội, Câu lạc bộ DN nữ…) thuộc mọi thành phần kinh tế trên phạm vi toàn quốc. Hội đồng Doanh nhân nữ có mạng lưới cán bộ chuyên trách hoạt động tại cấp quốc gia và các khu vực TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Vũng Tàu, Khánh Hòa, Nghệ An và Thanh Hóa.

Chức năng:

  • Hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các doanh nhân nữ, doanh nghiệp, tổ chức của doanh nghiệp do nữ làm chủ hoặc điều hành, quản lý.
  • Hỗ trợ xúc tiến các hoạt động thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ trong nước và quốc tế cho các doanh nhân nữ.
  • Hỗ trợ xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa và thực hiện bình đẳng giới trong doanh nghiệp.
  • Hội đồng còn tham gia đóng góp xây dựng pháp luật, đào tạo, nâng cao năng lực…

cac-hoat-dong-va-le-trao-giai-nu-doanh-nhan-viet-nam-tieu-bieu-cup-bong-hong-vang-2013-1388-4

cac-hoat-dong-va-le-trao-giai-nu-doanh-nhan-viet-nam-tieu-bieu-cup-bong-hong-vang-2013-1388

cac-hoat-dong-va-le-trao-giai-nu-doanh-nhan-viet-nam-tieu-bieu-cup-bong-hong-vang-2013-1388-1