Buổi tư vấn chuyên sâu dành cho doanh nghiệp trong tháng 3/2024 tại TP Hồ Chí Minh và TP Huế

Trong khuôn khổ chương trình “Tạo cơ hội thị trường bình đẳng cho phụ nữ và doanh nghiệp do nữ làm chủ thông qua mua sắm có trách nhiệm giới” (WE RISE Together) của Chính phủ Úc hỗ trợ thông qua Quan hệ Đối tác Mekong-Úc và do UN Women thực hiện, Hội đồng Doanh […]

Trong khuôn khổ chương trình “Tạo cơ hội thị trường bình đẳng cho phụ nữ và doanh nghiệp do nữ làm chủ thông qua mua sắm có trách nhiệm giới” (WE RISE Together) của Chính phủ Úc hỗ trợ thông qua Quan hệ Đối tác Mekong-Úc và do UN Women thực hiện, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đã phối hợp với UN Women tổ chức hoạt động tư vấn chuyên sâu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ tại Tp. Hồ Chí Minh và Tp. Huế trong tháng 2, tháng 3/2024 về các chủ đề: quản lý tài chính doanh nghiệp; Ứng Dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong doanh nghiệp; Mua sắm có trách nhiệm giới. Tại buổi làm việc, nhóm chuyên gia đã lắng nghe các khó khăn và nhu cầu cần hỗ trợ của doanh nghiệp, cùng phân tích thực trạng để từ đó đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh để tiếp cận thị trường tốt hơn.

Một số hình ảnh của buổi tư vấn:

Buổi tư vấn về chủ đề: Quản lý tài chính doanh nghiệp & Mua sắm có trách nhiệm giới tại TP Hồ Chí Minh với:
1. Hộ kinh doanh Nani – lĩnh vực: quần áo mặc nhà, đồ bộ mặc nhà cho nữ
2. Công ty TNHH PCL Én Việt – lĩnh vực: Nông sản sấy và Trà Thảo Mộc

Buổi tư vấn về chủ đề: Quản lý tài chính doanh nghiệp & Mua sắm có trách nhiệm giới tại TP Hồ Chí Minh với:
Công ty TNHH Cô Ba Chuyên – lĩnh vực: Kinh doanh nông sản, thực phẩm

Buổi tư vấn về chủ đề: Ứng Dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong doanh nghiệp & Mua sắm có trách nhiệm giới tại Huế với:
Công ty TNHH Nông nghiệp sạch Hoàng Mai

Buổi tư vấn về chủ đề: Ứng Dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong doanh nghiệp & Mua sắm có trách nhiệm giới tại Huế với:
Công ty TNHH SBC Hoàng Gia

Buổi tư vấn về chủ đề: Ứng Dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong doanh nghiệp & Mua sắm có trách nhiệm giới tại Huế với:
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Yến Sào Hoa Sữa

There are no comments yet

Tin khác đã đăng