Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC), Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh tiếp Ngài Hans de Boer, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Giới chủ Hà Lan (VNO/NCW)

Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC), Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh tiếp Ngài Hans de Boer, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Giới chủ Hà Lan (VNO/NCW) tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vào chiều 5/2/2018. Tham dự có các giảng viên CLB DECP –VCCI khu […]

Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC), Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh tiếp Ngài Hans de Boer, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Giới chủ Hà Lan (VNO/NCW) tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vào chiều 5/2/2018. Tham dự có các giảng viên CLB DECP –VCCI khu vực phía Bắc và một số Doanh nhân nữ. Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh đã chia sẻ nhu cầu của các hội viên về nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, kỹ năng lãnh đạo, kết nối kinh doanh với doanh nghiệp Hà Lan, học hỏi kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ của Hà Lan trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, đồng thời đề nghị VNO/NCW tiếp tục hợp tác và hỗ trợ VWEC để triển khai chương trình đào tạo cho doanh nghiệp trong lĩnh vực quan hệ lao động thông quan dự án DECP.

“Với sự hỗ trợ của VNO/NCW thông qua Chương trình Hợp tác giới chủ Hà Lan (DECP), Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam,VCCI đã được chuyển giao các công cụ đào tạo về quan hệ lao động: Kỹ năng Vận động chính sách; Kỹ năng đàm phán trong quan hệ lao động, Kỹ năng hòa giải, An toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. DECP đã giúp VWEC đào tao được đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, thành lập CLB DECP-VCCI với hơn 30 giảng viên trên khắp cả nước để cung cấp các dịch vụ đào tạo cho các Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp và các khu công nghiệp”.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng