Ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân nữ sau 1 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 35

Để tổng hợp các ý kiến, kiến nghị từ phía các doanh nghiệp, doanh nhân nữ báo cáo VCCI về việc đánh giá kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sau 1 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 35-2016/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ […]

Để tổng hợp các ý kiến, kiến nghị từ phía các doanh nghiệp, doanh nhân nữ báo cáo VCCI về việc đánh giá kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sau 1 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 35-2016/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp gửi các ý kiến nêu những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh, đề xuất những giải pháp nhằm giúp các cơ quan quản lý nhà nước cải thiện chính sách, biện pháp hỗ trợ giúp xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Các thông tin xin gửi về Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam trước ngày 26/2/2017 theo địa chỉ email: vwec@vcci.com.vn.

Trân trọng cảm ơn.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng