Gần 50 doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng và các tỉnh lân cận đã tới tham dự khóa đào tạo “Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện bình đẳng giới trong nền kinh tế xanh hướng tới phát triển bền vững” vào ngày 27/6/2024 tại Tp. Đà Nẵng

Gần 50 doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng và các tỉnh lân cận đã tới tham dự khóa đào tạo “Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện bình đẳng giới trong nền kinh tế xanh hướng tới phát triển bền vững” do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam phối hợp với VCCI Chi nhánh Miền […]

Gần 50 doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng và các tỉnh lân cận đã tới tham dự khóa đào tạo “Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện bình đẳng giới trong nền kinh tế xanh hướng tới phát triển bền vững” do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam phối hợp với VCCI Chi nhánh Miền Trung – Tây Nguyên tổ chức vào ngày 27/6/2024 tại Tp. Đà Nẵng.
Khoá đào tạo đã cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp về tăng trưởng xanh, các khuynh hướng kinh doanh đáp ứng tiêu chuẩn ESG, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng một số bộ công cụ đánh giá công tác thực hiện bình đẳng giới và nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ tại doanh nghiệp và thị trường.
Bà Mai Thị Diệu Huyền, Phó Chủ tịch Phụ trách điều hành (VWEC)
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC)
Ông Phạm Minh Mận – Phó Giám Đốc phụ trách Viện Nghiên Cứu Sáng tạo và Khởi nghiệp, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng

Đại biểu chia sẻ tại khoá đào tạo
Đại biểu chia sẻ tại khoá đào tạo
Đại biểu chia sẻ tại khoá đào tạo

There are no comments yet

Tin khác đã đăng