Hội thảo “Chia sẻ những điển hình tốt về vận dụng các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ tại nơi làm việc”

          Trao quyền cho phụ nữ nơi làm việc không chỉ là việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, mà chính là sự đầu tư để nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững của doanh nghiệp, đặc biệt với áp […]

          Trao quyền cho phụ nữ nơi làm việc không chỉ là việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, mà chính là sự đầu tư để nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững của doanh nghiệp, đặc biệt với áp lực phải tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, trong đó có tiêu chuẩn lao động trong bối cảnh hội nhập như hiện nay.

Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (WEPs) là sáng kiến chung của Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Cơ quan Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc (UN Global Compact) với thông điệp “Bình đẳng là thịnh vượng” đã được Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, VCCI và UN Women vận dụng tại Việt Nam từ năm 2012 nhằm hướng dẫn doanh nghiệp triển khai thúc đẩy bình đẳng giới, qua đó nâng cao nâng suất lao động, tiết kiệm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Để giới thiệu các bài học điển hình và nhân rộng trong cộng đồng doanh nghiệp các mô hình thành công trong việc trao quyền cho phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) sẽ tổ chức Hội thảo “Chia sẻ những điển hình tốt về vận dụng các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ tại nơi làm việc”. Chi tiết như sau:

  • Thời gian : từ 8.00-12.00 ngày 12/12/2016
  • Địa điểm : Khách sạn Nikko, 84 Trần Nhân Tông, Hà Nội

Xin trân trọng cảm ơn.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng