Lễ phát động trực tuyến Giải thưởng Thực hiện các Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (WEPs)

Sáng ngày 19.5.2021 tại Hà Nội, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đã phối hợp với UN Women tổ chức Lễ phát động trực tuyến Giải thưởng Thực hiện các Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (WEPs) lần thứ hai với sự tham dự của gần 200 đại biểu trực tuyến trên toàn […]

Sáng ngày 19.5.2021 tại Hà Nội, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đã phối hợp với UN Women tổ chức Lễ phát động trực tuyến Giải thưởng Thực hiện các Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (WEPs) lần thứ hai với sự tham dự của gần 200 đại biểu trực tuyến trên toàn quốc. Giải thưởng nhằm mục đích: Khuyến khích và công nhận nỗ lực của các công ty có các sáng kiến và chương trình hành động thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; Nâng cao nhận thức và thu hút ngày càng nhiều công ty vận dụng các Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ trong doanh nghiệp của mình. Tham gia giải thưởng WEPs, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được kết nối với các doanh nghiệp nổi tiếng thế giới cũng như được nâng cao danh tiếng của chính doanh nghiệp mình.

Một số link đưa tin về sự kiện:

https://thuonggiaonline.vn/phat-dong-giai-thuong-thuc-hien-nguyen-tac-trao-quyen-cho-phu-nu-2021-38609.htm?fbclid=IwAR0GdZgzlDuRcF60AkMFtJrNRiSjoWCqgt670AyLoqak7_Yi-hjIvyjG1Ug

https://phunuvietnam.vn/giai-thuong-nguyen-tac-trao-quyen-cho-phu-nu-nam-2021-co-6-hang-muc-20210519135534668.htm?fbclid=IwAR3P2KKnULe_WOj6S95qJF0MeuV39ZqroqnI49O6J9AJf5KtYWkjC3McjRk

There are no comments yet

Tin khác đã đăng