Khóa đào tạo Giảng viên về ” Hướng dẫn thực hành các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ trong chính sách doanh nghiệp”

Các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ là sáng kiến chung của cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Cơ quan Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc (UN Global Compact) với thông điệp “Bình đẳng là thịnh vượng” đã được Hội […]

Các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ là sáng kiến chung của cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Cơ quan Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc (UN Global Compact) với thông điệp “Bình đẳng là thịnh vượng” đã được Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, VCCI; UN Women và Tổ chức Hòa bình và Phát triển Tây Ban Nha (PyD) giới thiệu và vận dụng tại Việt Nam từ năm 2012 nhằm hướng dẫn doanh nghiệp các bước triển khai thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện trách nhiệm xã hội, hướng tới lợi ích kinh tế thực sự cho doanh nghiệp thông qua nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, tạo động lực và cản hứng sáng tạo cho cả lao động nam và nữ. Trong thời gian qua Hội đồng DNN Việt Nam đã phối hợp với UN Women xây dựng một số tài liệu, sách tham khảo trong đó có tài liệu “Hướng dẫn thực hành các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ trong chính sách doanh nghiệp”.
Với mục tiêu xây dựng một đội ngũ giảng viên để giới thiệu và hướng dẫn các doanh nghiệp lồng ghép và thực hành các Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ vào chính sách của công ty, đồng thời hướng dẫn công tác thống kê các chỉ tiêu, số liệu về bình đẳng giới tại nơi làm việc, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam phối hợp với UN Women tại Việt Nam dự kiến tổ chức khóa đào tạo giảng viên. Chi tiết như sau:
Thời gian: từ 8h00 ngày 27-28/04/2016
Địa điểm: Phòng C tòa nhà Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên,
Số 7 Đào Duy Anh, Hà Nội
Nội dung: Chương trình dự kiến xin gửi đính kèm
Kinh phí khóa đào tạo: Do Ban tổ chức chi trả

Thành phần tham dự: Các giảng viên trong Câu lạc bộ giảng viên DECP/ VCCI, một số chuyên gia tư vấn, đại điện các tổ chức, hiệp hội có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, giảng dạy.
Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam kính đề nghị Quý cơ quan/ đơn vị cán bộ tham dự khóa đào tạo trên. Xin vui lòng xác nhận tham dự về Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam trước ngày 21/4/2016.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng