Đầu xuân gặp gỡ Tạp chí Thương Gia

Hỏi: Được biết bà là người đã biến ý tưởng thành lập Mạng Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN) thành hiện thực, xin bà chia sẻ hành trình để có một AWEN như hôm nay? Trả lời: Sáng kiến thành lập Mạng Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN) là do Việt Nam khởi xướng tại Cuộc họp […]

Hỏi: Được biết bà là người đã biến ý tưởng thành lập Mạng Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN) thành hiện thực, xin bà chia sẻ hành trình để có một AWEN như hôm nay?
Trả lời: Sáng kiến thành lập Mạng Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN) là do Việt Nam khởi xướng tại Cuộc họp lần thứ 6 của Ủy ban Phụ nữ ASEAN (ACW) tổ chức ngày 7-8/11/2007 tại Thái Lan, đó là một phần trong đề xuất phát triển chương trình hợp tác giữa ACW và Liên đoàn các tổ chức của Phụ nữ ASEAN (ACWO) trong việc xóa nghèo. Sáng kiến này là một hoạt động cụ thể thể hiện cam kết của ASEAN trong việc thúc đẩy sự tham gia đầy đủ của phụ nữ trong lực lượng lao động bằng việc nâng cao kỹ năng kinh doanh cho phụ nữ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân nữ trong khu vực. Sáng kiến này đã được các nước thành viên trong ASEAN ủng hộ.
Được sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Ủy ban phụ nữ ASEAN (ACW) của Việt Nam do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với sự chủ động, sáng tạo và kinh nghiệm của mình, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đã chủ động xây dựng TOR về thành lập Mạng Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN), Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đã tích cực phối hợp Ủy ban phụ nữ ASEAN (ACW) của Việt Nam thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tham dự một số cuộc họp của ACW, giới thiệu đề án và lấy ý kiến đóng góp của các nước thành viên cho việc h