CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG, QUẢNG NAM NGÀY 22,23/8/2019

Để có cơ sở thiết kế và xây dựng các hoạt động, hỗ trợ phù hợp, góp phần thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa tại nơi làm việc, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam và Chương trình Hợp tác giới chủ Hà Lan đã tổ chức đoàn công tác tới thăm và […]

Để có cơ sở thiết kế và xây dựng các hoạt động, hỗ trợ phù hợp, góp phần thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa tại nơi làm việc, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam và Chương trình Hợp tác giới chủ Hà Lan đã tổ chức đoàn công tác tới thăm và làm việc tại 5 Doanh nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vào ngày 22-23/8/2019

There are no comments yet

Tin khác đã đăng