Thư của Chủ tịch Hội đồng DNN Việt Nam nhân dịp sinh nhật thứ 19 của Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam

Thư của Chủ tịch Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam nhân dịp Kỷ niệm sinh nhân thứ 19 của Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam (8/5/2001 – 8/5/2020) Thân gửi: Chị, em doanh nhân nữ Việt Nam                  Các đối tác và đồng nghiệp yêu mến!

Thư của Chủ tịch Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam nhân dịp Kỷ niệm sinh nhân thứ 19 của Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam (8/5/2001 – 8/5/2020)
Thân gửi: Chị, em doanh nhân nữ Việt Nam
                 Các đối tác và đồng nghiệp yêu mến!

There are no comments yet

Tin khác đã đăng