Khóa đào tạo với chủ đề “Giám đốc điều hành chuyên sâu dành cho doanh nghiệp do nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ” ngày 7/6/2024 tại Hà Nội

Ngày 7/6/2024, trong khuôn khổ Chương trình “Quản trị doanh nghiệp chuyên sâu về kiến thức Giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ” của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, […]

Ngày 7/6/2024, trong khuôn khổ Chương trình “Quản trị doanh nghiệp chuyên sâu về kiến thức Giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ” của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Học viện Doanh nhân Vân Nguyên Edubiz và các tổ chức đối tác đã khai giảng khóa đào tạo với chủ đề “Giám đốc điều hành chuyên sâu dành cho doanh nghiệp do nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ”.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng