Các sáng kiến tạo thuận lợi thương mại của ASEAN

Nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư trong khu vực ASEAN, mới đây ASEAN đã đưa ra 2 sáng kiến hỗ trợ trực tuyến dành cho Doanh nghiệp

1. Các giải pháp cho Đầu tư, Dịch vụ và Thương mại trong ASEAN– ASSIST (ASEAN Solutions for Investment, Services and Trade) .

ASSIST được thiết kế như là một cơ chế tư vấn và không ràng buộc nhằm cung cấp các giải pháp thiết thực cho các doanh nghiệp trong khối ASEAN về vấn đề thương mại qua biên giới nội khối ASEAN, liên quan đến việc thực hiện các hiệp định kinh tế ASEAN và trong khuôn khổ Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được hình thành cuối năm 2015.

ASSIST là công cụ trực tuyến được sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Lĩnh vực tư vấn:
– Các công cụ thuế quan và phi thuế quan liên quan đến hàng hóa;
– Các vấn đề trong lĩnh vực dịch vụ xuyên biên giới;
– Các công cụ hạn chế đầu tư trong các lĩnh vực hội nhập khác nhau của ASEAN.

Để được hỗ trợ, doanh nghiệp vào website: http://assist.asean.org/, click vào phần “Gửi khiếu nại” (File your complaint), và điền các thông tin theo yêu cầu.
Để chắc chắn khiếu nại của mình nằm trong phạm vi ASSIST hỗ trợ, doanh nghiệp có thể kiểm tra trước bằng cách liên hệ với Ban quản trị của ASSIST qua địa chỉ: (http://assist.asean.org/read/contact)
Chi tiết về công cụ này, xem tại: http://asean.org/assist-asean-trade-facilitation-is-now-open-for-business/

2. Công cụ tìm kiếm biểu thuế ASEAN (ASEAN Tariff Finder) – Hỗ trợ các Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Công cụ tìm kiếm biểu thuế ASEAN được thiết kế như một công cụ dễ sử dụng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là MSMEs để cập nhật thông tin hoàn toàn miễn phí về các mức thuế ưu đãi được áp dụng bởi các nước thành viên ASEAN theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) và các hiệp định khác giữa các nước thành viên ASEAN và các đối tác thương mại (Các Hiệp định Thương mại tự do ASEAN + 1).

Công cụ này đồng thời cung cấp thông tin về tiêu chí quy tắc xuất xứ (rules of origin) sử dụng để xác định điều kiện của một sản phẩm được hưởng ưu đãi thuế quan. Với công cụ tìm kiếm này, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm thời gian và các nguồn lực trong việc tìm kiếm các thông tin hữu ích về thuế quan.

Chi tiết về công cụ này, xem tại: http://asean.org/asean-tariff-finder-supporting-msmes-into-regional-and-global-value-chains/

There are no comments yet

Tin khác đã đăng