𝐊𝐡𝐨́𝐚 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨 “𝐆𝐢𝐚́𝐦 đ𝐨̂́𝐜 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐬𝐚̂𝐮 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐝𝐨 𝐧𝐮̛̃ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐮̉”, khai giảng vào ngày 07/6/2024 tại Hà Nội

Trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp đăng ký tham gia 𝐊𝐡𝐨́𝐚 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨 “𝐆𝐢𝐚́𝐦 đ𝐨̂́𝐜 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐬𝐚̂𝐮 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐝𝐨 𝐧𝐮̛̃ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐮̉”, khai giảng vào ngày 07/6/2024 tại Hà Nội. Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ […]

Trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp đăng ký tham gia 𝐊𝐡𝐨́𝐚 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨 “𝐆𝐢𝐚́𝐦 đ𝐨̂́𝐜 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐬𝐚̂𝐮 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐝𝐨 𝐧𝐮̛̃ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐮̉”, khai giảng vào ngày 07/6/2024 tại Hà Nội.
Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ phối hợp với Học viện Doanh nhân Vân Nguyên Edubiz tổ chức chuỗi đào tạo dài ngày với chủ đề “𝐆𝐢𝐚́𝐦 đ𝐨̂́𝐜 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐬𝐚̂𝐮 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐝𝐨 𝐧𝐮̛̃ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐮̉” trong khuôn khổ Chương trình “Hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo trực tiếp quản trị doanh nghiệp chuyên sâu về kiến thức Giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) cho DNNVV do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ” năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
• 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠: 18h00, thứ Sáu, ngày 07/6/2024
• Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: Hà Nội
• 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐡𝐨̣𝐜: Từ 18h00 – 21h00 vào các buổi tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Thời lượng học 2,5 tháng (3 buổi tối/tuần)
• 𝐏𝐡𝐢́ 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐝𝐮̛̣: Học viên được miễn 100% chi phí đào tạo (2.5 tháng) và sẽ đóng góp 1 phần kinh phí để tham chương trình đi thực tế và Lễ vinh danh tốt nghiệp tại tỉnh Cần Thơ sau khóa học.
• Đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐝𝐮̛̣: Cấp lãnh đạo, quản lý tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ và các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ trên địa bàn TP. Hà Nội
𝐐𝐮𝐲́ 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐠𝐮̛̉𝐢 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐭𝐡𝐞𝐨 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐧𝐤 𝐬𝐚𝐮: https://forms.gle/5pQSgKtaih3UJR2n7 trước ngày 25/5/2024.
𝐕𝐢̀ 𝐬𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐡𝐚̣𝐧, 𝐁𝐓𝐂 𝐮̛𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐃𝐍 𝐠𝐮̛̉𝐢 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐬𝐨̛́𝐦. Chúng tôi sẽ liên hệ với các DN đủ điều kiện tham gia khóa đào tạo để hướng dẫn hoàn thành các thủ tục tiếp theo.
Xin trân trọng cảm ơn!

There are no comments yet

Tin khác đã đăng