Khoá đào tạo “Nâng cao khả năng tiếp cận thị 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐮̛𝐮 𝐡𝐨𝐚́ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩” ngày 10/5/2024 tại TP Huế

Hôm nay 10/05/2024 𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐩. 𝐇𝐮𝐞̂́, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam phối hợp với UN Women tại Việt Nam tổ chức khoá đào tạo “Nâng cao khả năng tiếp cận thị 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐮̛𝐮 𝐡𝐨𝐚́ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩”, thu hút hơn 30 doanh nghiệp do phụ nữ làm […]

Hôm nay 10/05/2024 𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐩. 𝐇𝐮𝐞̂́, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam phối hợp với UN Women tại Việt Nam tổ chức khoá đào tạo “Nâng cao khả năng tiếp cận thị 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐮̛𝐮 𝐡𝐨𝐚́ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩”, thu hút hơn 30 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Huế tham dự.

Một số hình ảnh tại khóa đào tạo:

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, VCCI khai mạc khóa đào tạo

Ông Bùi Quang Cường, Nhà sáng lập, Giám đốc Công ty Giải pháp phát triển doanh nghiệp Iviet – giảng viên khóa đào tạo

There are no comments yet

Tin khác đã đăng