𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐬𝐚̂𝐮 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 đợt 2 tại Tp. Huế- 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 05/𝟐𝟎𝟐𝟒

Trong khuôn khổ chương trình “Tạo cơ hội thị trường bình đẳng cho phụ nữ và doanh nghiệp do nữ làm chủ thông qua mua sắm có trách nhiệm giới” (WE RISE Together) của Chính phủ Úc hỗ trợ thông qua Quan hệ Đối tác Mekong-Úc, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam phối hợp […]

Trong khuôn khổ chương trình “Tạo cơ hội thị trường bình đẳng cho phụ nữ và doanh nghiệp do nữ làm chủ thông qua mua sắm có trách nhiệm giới” (WE RISE Together) của Chính phủ Úc hỗ trợ thông qua Quan hệ Đối tác Mekong-Úc, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam phối hợp với UN Women tiếp tục tổ chức hoạt động tư vấn chuyên sâu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ tại Tp. Huế với sự tư vấn, hướng dẫn của Công ty CP Thương mại Duy Anh (Thương hiệu IPPG Travel Retail) thuộc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương – IPPG là đơn vị vận hành dịch vụ bán lẻ tại sân bay Việt Nam về cải tiến chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của Bên Mua.

Một số hình ảnh tại buổi tư vấn:

There are no comments yet

Tin khác đã đăng