Giải thưởng UN Women Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ 2024 – UN Women WEPs Awards 2024

Giải thưởng UN Women WEPs Awards (Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ) là một sáng kiến của UN Women khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và được triển khai ở các nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam từ năm 2020 – 2022. Cho tới […]

Giải thưởng UN Women WEPs Awards (Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ) là một sáng kiến của UN Women khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và được triển khai ở các nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam từ năm 2020 – 2022. Cho tới nay đã có 27 doanh nghiệp Việt Nam được nhận Giải thưởng UN Women WEPs Awards.

 

UN Women WEPs Awards nhằm: Ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp có các chương trình và hành động nhằm tạo ra văn hóa doanh nghiệp hướng tới bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; Nâng cao nhận thức và thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp vận dụng các Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ trong doanh nghiệp của mình.

 

UN Women WEPs Awards 2024 có 6 hạng mục giải thưởng chính và 3 giải thưởng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:

  1. Lãnh đạo cam kết thực hành bình đẳng giới
  2. Bình đẳng giới tại nơi làm việc
  3. Bình đẳng giới tại thị trường
  4. Bình đẳng giới thông qua tham gia cộng đồng và quan hệ đối tác
  5. Báo cáo về Bình đẳng giới
  6. Đầu tư, tài trợ sáng tạo cho Bình đẳng giới

 

Đi tưng tham gia gii thưng:

  1. Tất cả các doanh nghiệp ở Việt Nam, không phân biệt quy mô hoặc ngành nghề, có các chương trình và thực tiễn tốt về thúc đẩy bình đẳng giới đáp ứng một hoặc nhiều hạng mục của Giải thưởng và có Giám đốc điều hành (CEO) (hiện tại hoặc trước đây) đã từng ký hoặc có ý định sẽ ký Tuyên bố ủng hộ Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs)
  2. Các doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia tối đa hai trong số 6 hạng mục giải thưởng. Các doanh nghiệp đã đạt giải thưởng WEPs Awards ở các năm trước đây, năm 2024 vẫn có thể tham gia giải thưởng nhưng phải đăng ký tham gia hạng mục giải thưởng khác với các hạng mục giải thưởng đã từng đạt giải.

Hình thc đăng ký

Ban tổ chức Giải thưởng Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs Awards) của UN Women bắt đầu nhận hồ sơ của doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng từ ngày 02/5/2024 tại website https://www.asiapacificwepsawards.org/apply-nowkết thúc nhận đăng ký vào ngày 30/6/2024.

 

L trao gii UN Women WEPs Awards 2024

  1. Lễ trao giải trong nước dự kiến tổ chức vào tháng 10 hoặc đầu tháng 11/2024
  2. Lễ trao giải cấp khu vực sẽ tổ chức vào tháng 11/2024 tại Bangkok, Thái Lan

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia giải Giải thưởng Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs Awards) của UN Women bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh và được đăng ký trực tuyến trên website ✏️APPLY NOW: https://www.asiapacificwepsawards.org/apply-now

Để biết thêm chi tiết và được hướng dẫn về giải thưởng xin liên hệ: Ban Tổ chức Giải thưởng Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs Awards) của UN Women tại Việt Nam

Tel: (+84 24) 35742022 (máy lẻ: 366,211) /35746937

Tel: (+84 24) 3850 5300

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng