Khoá đào tạo về “Ứng dụng công nghệ số hiệu quả trong kinh doanh có trách nhiệm giới” ngày 30/11/2023 tại TP Hồ Chí Minh

Khoá đào tạo về “Ứng dụng công nghệ số hiệu quả trong kinh doanh có trách nhiệm giới” ngày 30/11/2023 tại TP Hồ Chí Minh Trong khuôn khổ dự án “Tạo cơ hội thị trường bình đẳng cho phụ nữ và doanh nghiệp do nữ làm chủ thông qua mua sắm có trách nhiệm giới” […]

Khoá đào tạo về “Ứng dụng công nghệ số hiệu quả trong kinh doanh có trách nhiệm giới” ngày 30/11/2023 tại TP Hồ Chí Minh
🔔Trong khuôn khổ dự án “Tạo cơ hội thị trường bình đẳng cho phụ nữ và doanh nghiệp do nữ làm chủ thông qua mua sắm có trách nhiệm giới” (WE RISE Together), Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Liên Hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) đã tổ chức Khoá đào tạo về “Ứng dụng công nghệ số hiệu quả trong kinh doanh có trách nhiệm giới”.
🔔Thông qua khoá đào tạo, các doanh nghiệp đã được:
👍🏻Tăng cường kiến thức về doanh nghiệp có trách nhiệm giới.
👍🏻Tăng cường kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các công nghệ mới như AI, chat GPT …
👍🏻Kết nối và nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ để tiếp cận thị trường tốt hơn.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng