“Khóa đào tạo Cán bộ quản lý nữ trong lĩnh vực xây dựng, cơ sở hạ tầng và năng lượng” từ ngày 25/10/2023 – 27/10/2023 tại Hà Nội

Hôm nay, gần 30 đại biểu đã tham dự “Khóa đào tạo Cán bộ quản lý nữ trong lĩnh vực xây dựng, cơ sở hạ tầng và năng lượng” từ ngày 25/10/2023 – 27/10/2023 tại Hà Nội. Khoá đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực […]

Hôm nay, gần 30 đại biểu đã tham dự “Khóa đào tạo Cán bộ quản lý nữ trong lĩnh vực xây dựng, cơ sở hạ tầng và năng lượng” từ ngày 25/10/2023 – 27/10/2023 tại Hà Nội. Khoá đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, xây dựng, năng lượng để phát triển bản thân.

Khoá đào tạo nằm trong khuôn khổ Chương trình Nghiên cứu và Nâng cao năng lực tập trung vào phụ nữ do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) triển khai thông qua sự hỗ trợ của Đại sứ quán Canada và phối hợp với các đối tác trong đó có Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng