Khóa đào tạo dành cho nữ lãnh đạo chủ đề “𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐭𝐮̛̣ 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐯𝐞̣̂ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐫𝐮̉𝐢 𝐫𝐨 𝐚𝐧 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧, 𝐝𝐮̛̃ 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐬𝐨̂́ 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐠” tại Đà Nẵng

Đà Nẵng, ngày 21/07/2023, hơn 50 đại biểu đã tham dự Khóa đào tạo dành cho nữ lãnh đạo với chủ đề “𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐭𝐮̛̣ 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐯𝐞̣̂ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐫𝐮̉𝐢 𝐫𝐨 𝐚𝐧 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧, 𝐝𝐮̛̃ 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐬𝐨̂́ 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐠” do Hội đồng Doanh nhân nữ […]

Đà Nẵng, ngày 21/07/2023, hơn 50 đại biểu đã tham dự Khóa đào tạo dành cho nữ lãnh đạo với chủ đề “𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐭𝐮̛̣ 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐯𝐞̣̂ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐫𝐮̉𝐢 𝐫𝐨 𝐚𝐧 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧, 𝐝𝐮̛̃ 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐬𝐨̂́ 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐠” do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp với Hiệp hội Nữ doanh nhân Tp. Đà Nẵng tổ chức.
Khóa đào tạo là hoạt động trong khuôn khổ “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp do nữ làm chủ, hiệp hội, hội, câu lạc bộ, doanh nhân nữ sử dụng và khai thác thông tin, dữ liệu an toàn trên không gian mạng” nhằm nâng cao năng lực về an ninh mạng cho các Hiệp hội/Hội/CLB Doanh nhân nữ, doanh nghiệp do nữ làm chủ, lãnh đạo; doanh nghiệp xã hội và đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan.
Một số hình ảnh khóa đào tạo:

There are no comments yet

Tin khác đã đăng