𝑫𝒊𝒆̂̃𝒏 đ𝒂̀𝒏 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒏𝒐̂́𝒊 𝑩𝟮𝑩 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝑫𝑵𝑵𝑽𝑽 𝒅𝒐 𝒏𝒖̛̃ 𝒍𝒂̀𝒎 𝒄𝒉𝒖̉ 𝒕𝒂̣𝒊 𝑳𝒂̂𝒎 Đ𝒐̂̀𝒏𝒈

Ngày / / tại Tp. Đà Lạt, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã phối hợp với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc VCCI và các đối tác trên địa bàn tỉnh tổ chức “𝑫𝒊𝒆̂̃𝒏 đ𝒂̀𝒏 […]

Ngày 2️⃣1️⃣ / 7️⃣ / 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ tại Tp. Đà Lạt, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã phối hợp với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc VCCI và các đối tác trên địa bàn tỉnh tổ chức “𝑫𝒊𝒆̂̃𝒏 đ𝒂̀𝒏 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒏𝒐̂́𝒊 𝑩𝟮𝑩 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝑫𝑵𝑵𝑽𝑽 𝒅𝒐 𝒏𝒖̛̃ 𝒍𝒂̀𝒎 𝒄𝒉𝒖̉ 𝒕𝒂̣𝒊 𝑳𝒂̂𝒎 Đ𝒐̂̀𝒏𝒈”.
Diễn đàn thu hút sự tham dự của gần 1️⃣0️⃣0️⃣ đại biểu là đại diện các Sở Ban ngành, Hội/ Hiệp hội DN tỉnh, các doanh nhân nữ, hộ kinh doanh, các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Diễn đàn nhằm hỗ trợ kết nối DNNVV do nữ làm chủ tại tỉnh Lâm Đồng với các hệ thống siêu thị lớn, DN thu mua lớn trong hai chuỗi sản phẩm (𝟭) chuỗi những DN chế biến và kinh doanh nông sản, (𝟮) chuỗi những DN du lịch và DN sản xuất những mặt hàng phục vụ cho khách du lịch. 22 bàn trưng bầy các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng đã thu hút và tạo ấn tượng mạnh với các đơn vị mua hàng, hứa hẹn có nhiều sự kết nối trong tương lai gần.
Một số hình ảnh tại Diễn đàn:

There are no comments yet

Tin khác đã đăng