𝐂𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐭𝐮̛̀ 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐌𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 (𝐔𝐍𝐄𝐏) 𝐯𝐚̀ 𝐐𝐮𝐲̃ 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐄𝐚𝐫𝐭𝐡 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), thông qua Dự án EmPower và GO4SDGs, đang hỗ trợ Chương trình Tăng tốc các-bon thấp trên trái đất (Low Carbon Earth Accelerator) do Quỹ Massive Earth Foundation triển khai… • 𝐌𝐮̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐮: hỗ trợ các công ty khởi nghiệp và các DNNVV do nữ làm chủ […]

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), thông qua Dự án EmPower và GO4SDGs, đang hỗ trợ Chương trình Tăng tốc các-bon thấp trên trái đất (Low Carbon Earth Accelerator) do Quỹ Massive Earth Foundation triển khai…
• 𝐌𝐮̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐮: hỗ trợ các công ty khởi nghiệp và các DNNVV do nữ làm chủ
• Đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠: các công ty khởi nghiệp và các DNNVV do nữ làm chủ làm việc trong lĩnh vực vi nhựa, thực phẩm nông nghiệp, dệt may, năng lượng tái tạo và làm mát.
𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒂̣̆𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒌𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 𝒌𝒉𝒊́𝒄𝒉 đ𝒂̆𝒏𝒈 𝒌𝒚́ đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒖̛̀ 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒏𝒖̛̃, 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒅𝒂̂𝒏 𝒕𝒐̣̂𝒄 𝒕𝒉𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒔𝒐̂́, 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒌𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒕𝒂̣̂𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒐́𝒎 𝒚𝒆̂́𝒖 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄.
• 𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡:
– Được đào tạo, cố vấn và hỗ trợ cầm tay chỉ việc
– Hỗ trợ khai thác các cơ hội tài trợ và gây quỹ cũng như tương tác với một số nhà đầu tư và huy động đầu tư.
• 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐯𝐢: toàn bộ khu vực Châu Á Thái Bình Dương (cụ thể là từ Nam và Đông Nam Á)
👉𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́: Đăng ký trực tiếp bằng cách nhấp vào đường link: https://lowcarbon.earth/ trước 30/07/2023.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng