T𝐢𝐞̂́𝐩 đ𝐨́𝐧 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐧𝐮̛̃ 𝐀𝐳𝐞𝐫𝐛𝐚𝐢𝐣𝐚𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐜𝐮̉𝐚 𝐡𝐚𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜

𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟗/𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟑, 𝐭𝐚̣𝐢 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢, 𝐇𝐨̣̂𝐢 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐧𝐮̛̃ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦, 𝐕𝐂𝐂𝐈 đ𝐚̃ 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 đ𝐨́𝐧 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐧𝐮̛̃ 𝐀𝐳𝐞𝐫𝐛𝐚𝐢𝐣𝐚𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐜𝐮̉𝐚 𝐡𝐚𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 Chương trình vinh dự được đón tiếp: – Ngài Shovgi Kamal Oglu Mehdizade, Đại sứ đặc mệnh […]

🇻🇳🇦🇿 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟗/𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟑, 𝐭𝐚̣𝐢 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢, 𝐇𝐨̣̂𝐢 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐧𝐮̛̃ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦, 𝐕𝐂𝐂𝐈 đ𝐚̃ 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 đ𝐨́𝐧 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐧𝐮̛̃ 𝐀𝐳𝐞𝐫𝐛𝐚𝐢𝐣𝐚𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐜𝐮̉𝐚 𝐡𝐚𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 🇻🇳🇦🇿
📣Chương trình vinh dự được đón tiếp:
– Ngài Shovgi Kamal Oglu Mehdizade, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Azerbaijan tại Việt Nam;
– Bà Sakina Babayeva Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Doanh nhân nữ Azerbaijan
– Bà Mai Thị Diệu Huyền, Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam
Cùng hơn 30 doanh nhân nữ Việt Nam và Azerbaijan.
🤝Tại phiên kết nối kinh doanh B2B giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Azerbaijan, các doanh nhân nữ đã có cơ hội trao đổi thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm và tìm hiểu thêm tiềm năng hợp tác trong tương lai.
🔑Đây là đoàn doanh nghiệp đầu tiên của Azerbaijan sang tìm hiểu thị trường Việt Nam, chương trình được phía Bạn đánh giá là một bước khởi đầu ấn tượng cho quan hệ hợp tác giữa doanh nhân nữ hai nước 📣📣📣
Một số hình ảnh của Chương trình kết nối

There are no comments yet

Tin khác đã đăng