Cuộc họp lấy ý kiến dự thảo Sổ tay an ninh mạng dành cho doanh nhân nữ

Ngày 30/3/2023, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức “𝐂𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐡𝐨̣𝐩 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐲́ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐝𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐚̉𝐨 𝐒𝐨̂̉ 𝐭𝐚𝐲 𝐚𝐧 𝐧𝐢𝐧𝐡 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐧𝐮̛̃”. […]

Ngày 30/3/2023, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức “𝐂𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐡𝐨̣𝐩 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐲́ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐝𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐚̉𝐨 𝐒𝐨̂̉ 𝐭𝐚𝐲 𝐚𝐧 𝐧𝐢𝐧𝐡 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐧𝐮̛̃”.
Hơn 40 đại biểu là đại diện các Hội nữ doanh nhân, các doanh nhân nữ trong mạng lưới của Hội đồng DNNVN, các chuyên gia công nghệ thông tin, an ninh mạng, các giảng viên CLB GV DECP-VCCI và đại diện một số cơ quan, tổ chức có liên quan đã tham dự Cuộc họp và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, bổ ích để hoàn thiện cuốn sổ tay.
Một số hình ảnh tại cuộc họp:

There are no comments yet

Tin khác đã đăng