Diễn đàn Phổ cập Tiếp cận Tài chính khu vực Mê Kông

Diễn đàn Phổ cập Tiếp cận Tài chính khu vực Mê Kông lần thứ nhất là sáng kiến của Ngân hàng vì người nghèo (BWTP), chủ trì bởi Ngân hàng Quốc gia Cam-pu-Chia, được tổ chức bởi Quỹ hợp tác Phát triển (FDC), tổ chức ADA, phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á […]

Diễn đàn Phổ cập Tiếp cận Tài chính khu vực Mê Kông lần thứ nhất là sáng kiến của Ngân hàng vì người nghèo (BWTP), chủ trì bởi Ngân hàng Quốc gia Cam-pu-Chia, được tổ chức bởi Quỹ hợp tác Phát triển (FDC), tổ chức ADA, phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chương trình SHIFT của Quỹ Đầu Tư phát triển Liên Hợp Quốc dưới sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc. Diễn đàn sẽ được diễn ra tại Phnôm Pênh, Cam-pu-chia từ ngày 11-14/7/2016 với mục đích hỗ trợ cho khu vực phi chính thức được tiếp cận với các dịch vụ tài chính; tăng cường sự hợp tác giữa các quốc gia và các tổ chức trong khu vực tiểu vùng sông Mê Kông nhằm phát triển chiến lược và cách thức để hỗ trợ các Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận được tài chính.
Diễn đàn Phổ cập Tiếp cận Tài chính khu vực Mê Kông dự kiến thu hút gần 300 đại biểu đại diện cho các cơ quan Chính phủ, Ngân hàng Trung Ương, các Ngân hàng Thương mại, các Tổ chức tài chính vi mô, và các Tổ chức có liên quan và đông đảo đại diện các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khu vực đến tham dự.
Thông tin chi tiết về chương trình, xin vui long truy cập vào địa chỉ: http://bwtp.org/event/mekong_forum/#1453537920086-2178dc36-af67

There are no comments yet

Tin khác đã đăng