Diễn đàn Phụ nữ ASEAN lĩnh vực du lịch tại Viêng Chăn, Lào từ ngày 13-15/6/2016

Diễn đàn Phụ nữ ASEAN trong lĩnh vực tư nhân (ngành du lịch) là diễn đàn thường niên được ASEAN tổ chức. Diễn đàn 2016 được hỗ trợ bởi tổ chức AUSTRALIAN AID và tập trung vào lĩnh vực du lịch sẽ diễn ra tại Thủ đô Viêng – Chăn, Lào từ ngày 12-15/6/2016. Diễn […]

Diễn đàn Phụ nữ ASEAN trong lĩnh vực tư nhân (ngành du lịch) là diễn đàn thường niên được ASEAN tổ chức. Diễn đàn 2016 được hỗ trợ bởi tổ chức AUSTRALIAN AID và tập trung vào lĩnh vực du lịch sẽ diễn ra tại Thủ đô Viêng – Chăn, Lào từ ngày 12-15/6/2016.
Diễn đàn năm nay tập trung vào việc đổi mới và công nghệ, makerting và thương hiệu, tập huấn kỹ năng tài chính, điển hình trong ngành, hướng dẫn thực hành giải quyết các vấn đề chính đối với ngành Du lịch ASEAN và thông tin thúc đấy bình đẳng giới tại doanh nghiệp và nơi làm việc.
Các lãnh đạo nữ điều hành các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp siêu nhỏ trong ngành du lịch trong khu vực ASEAN sẽ được Diễn đàn lựa chọn tham dự. Các đại biểu trong các lĩnh vực khách sạn, thực phẩm, đồ uống, thủ công và du lịch đã được mời đăng ký tham dự, sau đó các đại biểu thể hiện được sự đóng góp nhiệt tình vào việc thiết lập quan hệ đối tác ngành du lịch trong khu vực, và góp phần thay đổi chính sách.
Thông tin chi tiết của chương trình: www.aseanwomen.biz

There are no comments yet

Tin khác đã đăng