Đối thoại ASEAN “Trao quyền cho phụ nữ và Bình đẳng giới trong Cộng đồng kinh tế ASEAN”

Chương trình Nghiên cứu ASEAN của Trung tâm Habibie phối hợp với Viện Ngoại giao Lào sẽ tổ chức Đối thoại ASEAN “Trao quyền cho phụ nữ và Bình đẳng giới trong Cộng đồng kinh tế ASEAN”. Cuộc đối thoại này nhằm mục đích: (a) Thảo luận về vai trò hiện tại của phụ nữ […]

Chương trình Nghiên cứu ASEAN của Trung tâm Habibie phối hợp với Viện Ngoại giao Lào sẽ tổ chức Đối thoại ASEAN “Trao quyền cho phụ nữ và Bình đẳng giới trong Cộng đồng kinh tế ASEAN”. Cuộc đối thoại này nhằm mục đích: (a) Thảo luận về vai trò hiện tại của phụ nữ trong Cộng đồng kinh tế ASEAN; (b) Xác định những thách thức và cơ hội trong nỗ lực thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ và bình đẳng giới trong Cộng đồng kinh tế ASEAN; và (c) Đưa ra các khuyến nghị có thể về những nỗ lực thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ và bình đẳng giới trong Cộng đồng kinh tế ASEAN. Cuộc đối thoại này sẽ được tổ chức tại:
– Địa điểm: Khách sạn Vientiane Plaza, Đường Sailom, Làng Hatsady Neua, Trung tâm thành phố Viêng Chăn, Lào.
– Thời gian: 9:00-12:00, ngày 25/2/2016
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về các cuộc thảo luận, vui lòng liên hệ với Fina qua email:
fina.astriana@habibiecenter.or.id hoặc điện thoại: (021) 7.817.211.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng