Khóa học Visualthinking – Ngày 24 tháng Mười 2016, 17:00 – 20:00

VISUALIZING YOUR WAY TO A BETTER START UP Diễn họa theo cách của bạn cho một khởi đầu mới Ngày 24 tháng Mười 2016, 17:00 – 20:00 Lần đầu tiên tại Việt Nam, WECREATE | VIETNAM tổ chức khóa học tương tác kết hợp diễn họa tư tưởng vào thiết kế mô hình kinh doanh […]

VISUALIZING YOUR WAY TO A BETTER START UP
Diễn họa theo cách của bạn cho một khởi đầu mới
Ngày 24 tháng Mười 2016, 17:00 – 20:00
Lần đầu tiên tại Việt Nam, WECREATE | VIETNAM tổ chức khóa học tương tác
kết hợp diễn họa tư tưởng vào thiết kế mô hình kinh doanh và tạo dựng cuộc sống
bằng sự sáng tạo và phong cách của chính bạn!
Khóa học do nhà lãnh đạo doanh nghiệp Sean Griffin trực tiếp hướng dẫn
https://www.linkedin.com/in/seankgriffin
Địa điểm: Văn phòng WECREATE | VIETNAM, 40 Sơn Tây, Hà Nội. ĐT: 04. 6273 0956

There are no comments yet

Tin khác đã đăng