Chúng tôi trân trọng mời bạn tham dự Hội thảo Build-A-Business đầu tiên của WECREATE VIETNAM vào ngày 22/10/2016, từ 08:00 – 12:00

MỜI THAM DỰ Hội thảo Build-A-Business Chúng tôi trân trọng mời bạn tham dự Hội thảo Build-A-Business đầu tiên của WECREATE   VIETNAM vào ngày 22/10/2016, từ 08:00 – 12:00. Mở rộng Ý tưởng kinh doanh, Học Thiết kế Mô hình kinh doanh, Nâng tầm Doanh nghiệp và Tìm Giải pháp Tăng Lợi nhuận Hội thảo […]

MỜI THAM DỰ

Hội thảo Build-A-Business

Chúng tôi trân trọng mời bạn tham dự Hội thảo Build-A-Business đầu tiên của WECREATE   VIETNAM vào ngày 22/10/2016, từ 08:00 – 12:00.

M rng Ý tưởng kinh doanh, Hc Thiết kế Mô hình kinh doanh, Nâng tm Doanh nghip và Tìm Gii pháp Tăng Li nhun

Hội thảo Build-A-Business là một chương trình hướng dẫn thông qua kinh nghiệm, được thiết kế để hỗ trợ các chủ doanh nghiệp nhằm khởi tạo và xây dựng một doanh nghiệp thực sự thông qua các bước đi mang tính phổ quát.

  • Thiết kế mô hình doanh nghiệp qua diễn họa ý tưởng
  • Làm thế nào để tạo ra giá trị doanh nghiệp và tiếp cận khách hàng
  • Các Chiến lược ra thị trường giúp tăng doanh thu và không cần gọi vốn truyền thống
  • Kết nối với các doanh nhân cùng chí hướng (Bạn không còn cảm thấy cô đơn hay cô lập khi là chủ doanh nghiệp)

Dưới đây là các nội dung chi tiết của Hội thảo Build-A-Business do Startup Cup thực hiện:

Tư duy ca ch doanh nghip và Din ha ý tưởng. Xây dng Nn tng cho Thành công trong Kinh doanh

Hiểu được cách chuyển tải ý tưởng và các cơ hội thành thắng lợi trong kinh doanh là điều tạo nên sức mạnh của chủ doanh nghiệp. Trong buổi hội thảo này, bạn sẽ học cách áp dụng lối tư duy, thói quen, cách ứng xử và các tính cách cần có để hỗ trợ bạn khởi nghiệp thành công.

Thiết kế Mô hình Kinh doanh và Xây dựng doanh nghiệp của riêng mình

Thúc đẩy doanh nghiệp của bạn ra thị trường, tìm kiếm khách hàng và tăng lợi nhuận thông qua hình thành mô hình kinh doanh và kế hoạch hành động. Bạn sẽ được hướng dẫn thông qua Bảng Ghi điểm Mô hình Kinh doanh, một công cụ tự hướng dẫn diễn họa ý tưởng, được thiết kế để giúp bạn thiết kế mô hình kinh doanh đảm bảo thành công ở bất cứ đâu.

Hình thành Nhóm làm việc, Đối tác chiến lược và Mạng lưới Cố vấn

Không có gì vĩ đại mà không được hình thành với sự tham gia của Nhóm! Hiểu và học các bước đi cần thiết để hình thành nhóm, kết nạp và thúc đẩy thành viên nhóm đi theo con đường của bạn. Học cách liên kết với các cá nhân để xây dựng nhóm khởi nghiệp, đối tác chiến lược và  mạng lưới cố vấn của bạn.

Hãy tiến bước trên con đường khởi nghiệp của bạn và tham gia cùng chúng tôi trong chương trình độc đáo này! Chúng tôi chỉ dành chỗ cho 40 người tham dự, xin vui lòng đăng ký trước ngày 22/10/2016.

Liên hệ:

Ngô Th Hoài           

Giám đốc Chương trình WECREATE  VIETNAM

Email: hoai.wecreatevietnam@gmail.com­                                  ĐT: 0912349790/ 04 6273 0956

There are no comments yet

Tin khác đã đăng