Khóa đào tạo giảng viên nâng cao về “Kỹ năng hòa giải trong quan hệ lao động”

Chương trình hợp tác Giới chủ Hà Lan (DECP) tổ chức chương trình đào tạo nâng cao giảng viên nguồn về "Kỹ năng hòa giải trong quan hệ lao động"

Tiếp theo chương trình đào tạo giảng viên về “Kỹ năng hòa giải trong quan hệ lao động” được tổ chức năm 2014 cho nhóm giảng viên tại khu vực phía Bắc và phía Nam, Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiếp tục phối hợp với Chương trình hợp tác Giới chủ Hà Lan (DECP) tổ chức chương trình đào tạo nâng cao giảng viên nguồn về “Kỹ năng hòa giải trong quan hệ lao động”. Chi tiết khóa đào tạo như sau:

– Thời gian: 1,5 ngày (Bắt đầu từ 8h00, ngày 20/06 – 21/06/2016)

Địa điểm: Khách sạn Authentic Hà Nội, Số 13 Lý Thái Tổ, Hà Nội.

– Mục tiêu của khóa đào tạo:

  • Cung cấp các kiến thức nâng cao về kỹ năng hòa giải;
  • Cung cấp các kỹ năng và phương pháp hòa giải hiệu quả trong quan hệ lao động;

 

Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam trân trọng thông báo và đề nghị các giảng viên bố trí thời gian tham dự để khoá đào tạo đạt kết quả tốt. Thông tin chi tiết về khóa đào tạo, xin vui lòng liên hệ Chị Phương Thảo, email: phuongthao171@gmail.com, ĐT: 0915570909 hoặc Anh Nguyễn Duy Hưng: email: hungduynguyen8899@gmail.com; ĐT: 0908 542586.

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng