Cảnh báo về xin tài trợ

Kính gửi Quý cơ quan/Hiệp hội/Doanh nghiệp Nhân dịp kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và tiếp nối thành công của Diễn đàn Doanh nhân nữ ASEAN lần thứ nhất tổ chức tháng 3/2015, đồng thời nhằm kết nối mạng lưới và góp phần nâng cao năng lực cho doanh nhân […]

Kính gửi Quý cơ quan/Hiệp hội/Doanh nghiệp
Nhân dịp kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và tiếp nối thành công của Diễn đàn Doanh nhân nữ ASEAN lần thứ nhất tổ chức tháng 3/2015, đồng thời nhằm kết nối mạng lưới và góp phần nâng cao năng lực cho doanh nhân nữ hướng tới một cộng đồng kinh tế ASEAN phát triển thịnh vượng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đồng chủ trì, giao cho Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, với vai trò là Chủ tịch Mạng Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN) phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức Diễn đàn Doanh nhân nữ ASEAN lần thứ hai (AWEF 2016) với chủ đề “Tạo thuận lợi cho Doanh nhân nữ nhằm thúc đẩy sự phát triển cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)”Lễ vinh danh Doanh nhân nữ ASEAN tiêu biểu vào hai ngày 4-5/3/2016
Hội đồng Doanh nhân nữ VN xin thông báo: Chúng tôi không ủy quyền hoặc giao cho bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc đơn vị truyền thông nào vận động tài trợ để viết bài, đưa tin về sự kiện cũng như viết bài về các doanh nhân nữ – hội viên của Hội đồng DNN.
Nếu có bất kỳ cá nhân/tổ chức nào liên hệ với Quý cơ quan/hiệp hội/Doanh nghiệp để vận động tài trợ dưới mọi hình thức, kính đề nghị Quý cơ quan/Hiệp hội/doanh nghiệp cung cấp thông tin cho Hội đồng Doanh nhân nữ VN để chúng tôi có hình thức can thiệp phù hợp.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan/Hiệp hội/Doanh nghiệp.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng