Khóa đào tạo kỹ năng đàm phán thu hồi nợ quá hạn, nợ khó đòi trong doanh nghiệp

Khóa học đem lại cho các bạn kỹ năng đàm phán thu hồi nợ quá hạn, nợ khó đòi trong doanh nghiệp. Kết thúc khóa học học viên có khả năng xác lập nhận thức về thu hồi công nợ, tiến trình quản lý công nợ và được trang bị các kỹ năng cốt yếu

Nội dung khóa học
1, Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành học viên sẽ có khả năng:

· Xác lập nhận thức tích cực về vấn đề thu hồi công nợ và ý nghĩa của việc thu hồi công nợ trong kinh doanh.
· Trang bị kiến thức về tiến trình quản lý công nợ và quy trình làm việc trong thu hồi công nợ.
· Trang bị các kỹ năng cốt yếu cho người làm công tác thu hồi công nợ: giao tiếp và đàm phán.
2. Đối tượng tham dự:

· Cán bộ phụ trách theo dõi và thu hồi công nợ của các doanh nghiệp.
· Cán bộ phòng pháp chế ở các ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng.
· Các cá nhân có nhu cầu
3. Thời gian học: 2 ngày (4 buổi)

· Tại TP.HCM: Từ 22-23/01/2015
4. Địa điểm học:

· Tại TP.HCM: Tòa nhà ITAXA 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM
5. Học phí: 1.600.000 VNĐ/học viên

(Bao gồm hóa đơn, tài liệu, văn phòng phẩm, teabreak)

Lưu ý: Giảm giá 10% khi đăng ký 3 học viên trở lên.

6. Giảng viên & tư vấn cho chương trình:

– LS.Nguyễn Mạnh Thuật – Giám đốc CTY Luật Hợp Danh Đông Nam Á – Chuyên gia về lĩnh vực Thu nợ

– TS.Nguyễn Văn Tuyến – ĐH Luật Hà Nội

– TS.Vũ Thị Phượng – ĐH Kinh tế TP.HCM
– TS. Phạm Văn Tài – Giám đốc điều hành tập đoàn Kodak Việt Nam
NÔI DUNG ĐÀO TẠO:
Phần I: Những vấn đề liên quan đến nợ
1) Một số khái niệm về nợ
2) Nguyên nhân làm phát sinh nợ quá hạn, nợ khó đòi
3) Những quan hệ giao dịch phát sinh nợ quá hạn, nợ khó đòi
4) Quan hệ nợ có thật nhưng không có cơ sở chứng minh
5) Quan hệ nợ không có thật nhưng có cơ sở chứng minh
6) Làm thế nào để hạn chế các khoản nợ khó đòi
Phần II: Kỹ năng đàm phán trong thu hồi nợ quá hạn, nợ khó đòi

1) Kỹ năng giao tiếp trong thu hồi nợ
· Ý nghĩa của việc giao tiếp với khách hàng
· Bạn cần gì để giao tiếp tốt?

· Diễn dịch thông điệp của khách hàng như thế nào?

2) Kỹ năng đàm phán trong thu hồi nợ
· Các bước chuẩn bị và tiến trình đàm phán trong thu hồi nợ
· Những thông tin cần chuẩn bị trước khi tiếp xúc khách nợ

· Các bước thương lượng khi đòi nợ

· Nguyên tắc đàm phán với khách hàng

3) Một số phương pháp thu hồi nợ :
· Xử lý thu hồi nợ thông qua thủ tục hòa giải thỏa thuận
· Xử lý thu hồi nợ thông qua trình tự tố tụng

· Một số điều cần lưu ý trong quá trình xử lý thu hồi nợ: tập trung vào mục đích đòi nợ, kiên trì giữ vững lập trường, duy trì thế chủ động trong giao tiếp

4) Thực hành:
· Soạn công văn đề nghị thanh toán
· Lập biên bản làm việc

· Lập kế hoạch thu nợ đối với một số vụ việc cụ thể.

5. Tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm
· Pháp luật liên quan
· Kỹ năng khác

· Chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia

———

Liên hệ tìm hiểu thông tin và đăng ký tham gia:

Anh Nguyễn Minh Hải – Phòng TVĐT- ITB – VCCI
Mobile: 0904.313.808
Fax: 043.5742622
Email: hainm@vcci.com.vn

There are no comments yet

Tin khác đã đăng