Tiếp Chủ tịch tổ chức DEVNET và đoàn doanh nghiệp Nhật Bản

Ngày 17/02/2020, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, VCCI tiếp Ông Fumiyasu Akegawa, Chủ tịch tổ chức DEVNET và đoàn doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu thị trường và cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Ngày 17/02/2020, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, VCCI tiếp Ông Fumiyasu Akegawa, Chủ tịch tổ chức DEVNET và đoàn doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu thị trường và cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng