Thông báo v/v Không tiếp tục tham gia tổ chức chương trình “Nữ doanh nhân – tỏa sáng bản sắc Việt”

THÔNG BÁOV/v Không tiếp tục tham gia tổ chức chương trình “Nữ doanh nhân – tỏa sáng bản sắc Việt” Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đã có công văn số 0086/DNN ngày 17/6/2022 về việc phối hợp với công ty TNHH Thương mại dịch vụ và truyền thông ABIG tổ chức chương trình […]

THÔNG BÁO
V/v Không tiếp tục tham gia tổ chức chương trình “Nữ doanh nhân – tỏa sáng bản sắc Việt”

Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đã có công văn số 0086/DNN ngày 17/6/2022 về việc phối hợp với công ty TNHH Thương mại dịch vụ và truyền thông ABIG tổ chức chương trình “Nữ doanh nhân – tỏa sáng bản sắc Việt” vào tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên, vì lý do khách quan, nên Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam sẽ không tiếp tục tham gia tổ chức chương trình “Nữ doanh nhân – tỏa sáng bản sắc Việt” và xin thông báo tới các Cơ quan, Tổ chức, Hiệp hội, Hội, CLB và cộng đồng doanh nhân nữ Việt Nam như sau:

1. Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam sẽ không tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và truyền thông ABIG tổ chức chương trình “Nữ doanh nhân – tỏa sáng bản sắc Việt” và các hoạt động kèm theo sự kiện trên trong tháng 10/2022;

2. Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đã thống nhất với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và truyền thông ABIG không sử dụng công văn số 0086/DNN do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam ban hành ngày 17/6/2022 để vận động tài trợ cho chương trình “Nữ doanh nhân – tỏa sáng bản sắc Việt” và các hoạt động kèm theo sự kiện trên.

Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam xin trân trọng thông báo tới các Cơ quan, Tổ chức, Hiệp hội, Hội, CLB và cộng đồng doanh nhân nữ để có thông tin cập nhật.

Xin trân trọng cảm ơn./.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng