Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng DNN Việt Nam và Ngân hàng Standard Chartered Bank VN

Ngày 8/6/2020 tại Hà Nội, Ngân hàng Standard Chartered VN và Hội đồng Doanh nhân nữ VN thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp VN đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc triển khai chương trình hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Ông Nirukt Sapru – […]

Ngày 8/6/2020 tại Hà Nội, Ngân hàng Standard Chartered VN và Hội đồng Doanh nhân nữ VN thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp VN đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc triển khai chương trình hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Ông Nirukt Sapru – Tổng Giám đốc Standard Chartered Bank VN và bà Nguyễn Thị Tuyết Minh – Chủ tịch HĐ DNNVN đã ký Biên bản hợp tác với sự chứng kiến của các khách mời và đại diện cộng đồng DNN khu vực phía bắc. Hội đồng DNNVN hy vọng sự hợp tác của hai bên sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp do nữ làm chủ tiếp cận tín dụng và các dịch vụ tài chính theo chuẩn quốc tế của SCB

There are no comments yet

Tin khác đã đăng