Khoá tập huấn Kỹ năng tiếp thị trực tuyến cho doanh nhân nữ tại An Giang

Ngày 20/12/2019, trong khuôn khổ Chương trình phụ nữ là doanh nhân,Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Hội LHPN Tp. Châu Đốc, An Giang tổ chức Khoá tập huấn Kỹ năng tiếp thị trực tuyến cho doanh nhân nữ.

Ngày 20/12/2019, trong khuôn khổ Chương trình phụ nữ là doanh nhân,Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Hội LHPN Tp. Châu Đốc, An Giang tổ chức Khoá tập huấn Kỹ năng tiếp thị trực tuyến cho doanh nhân nữ.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng