Khóa đào tạo “Xây dựng hệ thống marketing thông minh” tại Tp. Hà Nội

Hôm nay, ngày 9/4/2021, tại Hà Nội, 55 doanh nhân nữ trên địa bàn Tp.Hà Nội và các tỉnh lân cận đã tham dự khóa đào tạo “Xây dựng hệ thống marketing thông minh” do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp […]

Hôm nay, ngày 9/4/2021, tại Hà Nội, 55 doanh nhân nữ trên địa bàn Tp.Hà Nội và các tỉnh lân cận đã tham dự khóa đào tạo “Xây dựng hệ thống marketing thông minh” do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng