Khóa đào tạo trực tuyến Sử dụng công cụ phân tích khoảng cách giới nơi làm việc hướng tới phát triển bền vững

Sáng ngày 24/6/2021, trong khuôn khổ Chương trình thúc đẩy quyền năng kinh tế của phụ nữ tại nơi làm việc – We Empower Asia, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới […]

Sáng ngày 24/6/2021, trong khuôn khổ Chương trình thúc đẩy quyền năng kinh tế của phụ nữ tại nơi làm việc – We Empower Asia, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đã tổ chức khóa tập huấn trực tuyến với chủ đề: “Sử dụng công cụ phân tích khoảng cách giới nơi làm việc hướng tới phát triển bền vững”.
Với Mục tiêu Giới thiệu và hướng dẫn các doanh nghiệp sử dụng bộ công cụ phân tích khoảng cách giới tại nơi làm việc; Hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác báo cáo và thống kê có yếu tố giới; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bình đẳng giới tại doanh nghiệp góp phần nâng cao năng suất lao động, hướng tới phát triển bền vững.
Gần 60 học viên là đại diện các doanh nghiệp; các Hiệp hội/Hội/CLB doanh nghiệp trên cả nước đã tham dự khóa đào tạo.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng