Hội thảo trực tuyến “Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi – Góc nhìn từ Doanh nhân nữ”

Ngày 26/5/2020, Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo trực tuyến “Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi – Góc nhìn từ Doanh nhân nữ”. Hội thảo đã thu hút được hơn 30 đại biểu tham gia và đóng góp ý kiến.

Ngày 26/5/2020, Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo trực tuyến “Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi – Góc nhìn từ Doanh nhân nữ”. Hội thảo đã thu hút được hơn 30 đại biểu tham gia và đóng góp ý kiến.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng