Hội thảo tham vấn Doanh nghiệp/ Hiệp hội doanh nghiệp về việc sửa đổi Bộ luật Lao động 2012 tại Đà Nẵng vào ngày 20/3/2018

Bộ Luật lao động sửa đổi đã được Quốc Hội khóa XIII thông qua và chính thức có hiệu lực năm 2013, tuy nhiên trong thời gian qua việc thực thi luật còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc cho cả cơ quan quản lý lao động, người lao động và người sử dụng lao […]

Bộ Luật lao động sửa đổi đã được Quốc Hội khóa XIII thông qua và chính thức có hiệu lực năm 2013, tuy nhiên trong thời gian qua việc thực thi luật còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc cho cả cơ quan quản lý lao động, người lao động và người sử dụng lao động.

 

Với mong muốn góp phần vào quá trình cải cách chính sách pháp luật lao động, tạo cơ hội cho doanh nghiệp và đại diện người sử dụng lao động nói lên những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực thi chính sách lao động để tổng hợpxây dựng khuyến nghị sửa đổi Bộ Luật Lao động tới cơ quan hoạch định chính sách, với sự hỗ trợ của Chương trình hợp tác Giới chủ Hà Lan (DECP), Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đã phối hợp với chi nhánh VCCI Đà Nẵng và Văn phòng Giới sử dụng lao động tổ chức:     Hội thảo tham vấn Doanh nghiệp/ Hiệp hội doanh nghiệp về việc sửa đổi Bộ luật Lao động 2012 tại Đà Nẵng vào ngày 20/3/2018.

 

Tham dự hội nghị có gần 50 doanh nghiệp đóng trên địa bàn Đà Nẵng và một số tỉnh lân cận, các kiến nghị từ phía doanh nghiệp đều có chung mong muốn đây sẽ lần sửa đổi cơ bản, tổng thể đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của cả Nhà nước, người lao động và người sử dụng lao động.

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng