Hội thảo “Phát triển quan hệ đối tác nhằm xây dựng môi trường lao động hài hòa”

Sáng ngày 24/5/2022 tại Tp. Hồ Chí Minh, gần 60 đại biểu đến từ các Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp đã tham dự Hội thảo “Phát triển quan hệ đối tác nhằm xây dựng môi trường lao động hài hòa” do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Phòng Thương mại và Công […]

Sáng ngày 24/5/2022 tại Tp. Hồ Chí Minh, gần 60 đại biểu đến từ các Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp đã tham dự Hội thảo “Phát triển quan hệ đối tác nhằm xây dựng môi trường lao động hài hòa” do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Chương trình hợp tác giới chủ Hà Lan tổ chức.

Hội thảo được tổ chức với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp có thêm thông tin về các chương trình, hoạt động hỗ trợ xây dựng môi trường lao động hài hòa, thúc đẩy hợp tác tại nơi làm việc thông qua việc sử dụng kỹ năng đàm phán, thương lượng, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập

There are no comments yet

Tin khác đã đăng