Hội thảo Chương trình “Phụ nữ là Doanh nhân”: Bài học kinh nghiệm và định hướng tương lai”

Ngày 10/1/2019, tại Khách sạn Melia Hà Nội, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) với sự hỗ trợ của facebook tổ chức Hội thảo Chương trình “Phụ nữ là Doanh nhân”: Bài học kinh nghiệm và định hướng tương lai” tại Hà Nội. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của hơn […]

Ngày 10/1/2019, tại Khách sạn Melia Hà Nội, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) với sự hỗ trợ của facebook tổ chức Hội thảo Chương trình “Phụ nữ là Doanh nhân”: Bài học kinh nghiệm và định hướng tương lai” tại Hà Nội.
Hội thảo đã thu hút sự tham gia của hơn 100 đại biểu đến từ các cơ quan, các hiệp hội doanh nghiệp, nữ doanh nhân, các chuyên gia và các nhà nghiên cứu. Hội thảo không chỉ tổng kết một năm hoạt động tích cực của Chương trình mà còn tập trung điều chỉnh và xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm tiếp theo để đạt được những tác động và hiệu quả tốt hơn.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng