Giải thưởng Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (Weps)

     WeEmpowerAsia (Tăng cường Quyền năng Kinh tế của Phụ nữ tại Châu Á) là Chương trình hợp tác giữa Cơ quan LHQ về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) và Liên minh Châu Âu (EU). Mục tiêu tổng thể của WeEmpowerAsia là ngày càng có nhiều phụ nữ […]

     WeEmpowerAsia (Tăng cường Quyền năng Kinh tế của Phụ nữ tại Châu Á) là Chương trình hợp tác giữa Cơ quan LHQ về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) và Liên minh Châu Âu (EU). Mục tiêu tổng thể của WeEmpowerAsia là ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia và tiếp cận các cơ hội việc làm, kinh doanh, lãnh đạo doanh nghiệp, hướng tới thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Chương trình đang được triển khai tại bảy quốc gia có thu nhập trung bình thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-ia, Phi-líp-pin, Thái Lan và Việt Nam. Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam hiện là đối tác quốc gia của UN Women triển khai chương trình tại Việt Nam.

     Nhân kỷ niệm 10 năm ra đời Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (WEPs), kỷ niệm 25 năm thực hiện Tuyên bố Hành động Bắc Kinh và nhằm thúc đẩy việc triển khai Luật bình đẳng giới trong cộng đồng doanh nghiệp thông qua việc vận dụng WEPs, WeEmpowerAsia tổ chức Giải thưởng Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (Weps) lần đầu tiên ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Giải thưởng nhằm: Khuyến khích và công nhận nỗ lực của các công ty có các chương trình và hành động nhằm tạo ra văn hóa doanh nghiệp hướng tới bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; Nâng cao nhận thức và thu hút sự ngày càng nhiều các công ty vận dụng các Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ trong doanh nghiệp của mình.

Giải thưởng Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (Weps) có 5 hạng mục:

1. Lãnh đạo cam kết
2. Bình đẳng giới tại nơi làm việc
3. Bình đẳng giới tại thị trường.
4. Bình đẳng giới thông qua tham gia vào cộng đồng và trong ngành
5. Bình đẳng giới thông qua hành động trong đại dịch COVID-19

Ban tổ chức Giải thưởng Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (Weps) của UN Women Châu Á Thái Bình Dương bắt đầu nhận hồ sơ của doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng từ ngày 26.8.2020 tại websitewww.asiapacificwepsawards.org và kết thúc nhận đăng ký vào ngày 25/09/2020.

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia giải Giải thưởng Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs) của UNWomen We Empower Asia bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh và được đăng ký trực tuyến trên website www.asiapacificwepsawards.org

Để biết thêm chi tiết và được hướng dẫn về giải thưởng xin liên hệ: Ban Tổ chức Giải thưởng Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs) của UN Women WeEmpowerAsia tại Việt Nam

· Mai Thị Diệu Huyền: huyenmd@vcci.com.vn
Tel: (+84 24) 35742022 (máy lẻ: 366,211) /35746937

· Nguyễn Kim Lan: nguyen.lan@unwomen.org
Tel: (+84 24) 3850 5300

There are no comments yet

Tin khác đã đăng