Giải thưởng Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (WEPs)

Giải thưởng Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (WEPs) lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm khuyến khích và công nhận các nỗ lực hướng tới bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ của các doanh nghiệp; nâng cao nhận thức và thu hút ngày […]

Giải thưởng Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (WEPs) lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm khuyến khích và công nhận các nỗ lực hướng tới bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ của các doanh nghiệp; nâng cao nhận thức và thu hút ngày càng nhiều công ty vận dụng các Nguyên tắc này.

Ban tổ chức Giải thưởng Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (Weps) của UN Women Châu Á Thái Bình Dương bắt đầu nhận hồ sơ của doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng từ ngày 26.8.2020 tại website www.asiapacificwepsawards.org và kết thúc nhận đăng ký vào ngày 25/09/2020.

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia giải Giải thưởng Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs)củaUN WomenWeEmpowerAsia bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh và được đăng ký trực tuyến trên website www.asiapacificwepsawards.org

Để biết thêm chi tiết và được hướng dẫn về giải thưởng xin liên hệ: Ban Tổ chức Giải thưởng Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs) của UN Women WeEmpowerAsia tại Việt Nam

· Mai Thị Diệu Huyền: huyenmd@vcci.com.vn
Tel: (+84 24) 35742022 (máy lẻ: 366,211) /35746937

· Nguyễn Kim Lan: nguyen.lan@unwomen.org
Tel: (+84 24) 3850 5300

There are no comments yet

Tin khác đã đăng