Chương trình gặp gỡ doanh nhân nữ Trung Quốc và dự tọa đàm về kinh nghiệm xuất nhập khẩu

Từ ngày 11/7-17/7/2012, Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam đã tổ chức đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia Chương trình đoàn doanh nghiệp nữ Việt Nam gặp gỡ doanh nhân nữ Trung Quốc và dự tọa đàm về kinh nghiệm xuất nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình:

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng