Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tham dự Lễ Công bố Chương trình “Chuyển đổi số cùng SME – SME Digitrans”

Ngày 12/4/2021 Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đã tham dự và phát biểu tại Lễ Công bố Chương trình “Chuyển đổi số cùng SME – SME Digitrans” do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV tổ chức. Tại sự kiện hai bên đã công bố và […]

Ngày 12/4/2021 Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đã tham dự và phát biểu tại Lễ Công bố Chương trình “Chuyển đổi số cùng SME – SME Digitrans” do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV tổ chức. Tại sự kiện hai bên đã công bố và trao đổi Thỏa thuận hợp tác trong việc cung cấp các giải pháp tài chính và phi tài chính hỗ trợ các DNNVV do phụ nữ làm chủ.

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng