Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tham dự Hội thảo tham vấn Nội dung hỗ trợ DNNVV do phụ nữ làm chủ

Ngày 23/11/2020, Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh – Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tham dự và chia sẻ ý kiến tại Hội thảo tham vấn Nội dung hỗ trợ DNNVV do phụ nữ làm chủ tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 39/2018/NĐ-CP.

Ngày 23/11/2020, Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh – Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tham dự và chia sẻ ý kiến tại Hội thảo tham vấn Nội dung hỗ trợ DNNVV do phụ nữ làm chủ tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 39/2018/NĐ-CP.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng