Chủ tịch Hội đồng DNN VN tham dự Buổi gặp mặt đầu xuân của Mạng lưới Nhóm phụ nữ Cộng đồng ASEAN

Ngày 14/2/2020, Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh – Chủ tịch, Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam tham dự Buổi gặp mặt đầu xuân của Mạng lưới Nhóm phụ nữ cộng đồng ASEAN tại Hà Nội  

Ngày 14/2/2020, Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh – Chủ tịch, Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam tham dự Buổi gặp mặt đầu xuân của Mạng lưới Nhóm phụ nữ cộng đồng ASEAN tại Hà Nội

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng